Demo

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Gmina w powiecie słupskim, w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, Graniczy od północy z gminą Główczyce, od wschodu z gminą Potęgowo, od południa z gminą Dębnica Kaszubska i od zachodu z gminą Słupsk. Zajmuje powierzchnię 16 781 ha, w tym użytki rolne stanowią 64,6%), lasy - 29,1%. Pod względem powierzchni gmina zajmuje 50 miejsce wśród 98 samorządowych wiejskich gmin województwa pomorskiego. Siedzibą władz gminy jest wieś Damnica, w której mieszka 20% ludności gminy. Gminę w 2008 roku zamieszkiwało 6341 mieszkańców, co stanowi 6,88% ludności powiatu. Gęstość zaludnienia wynosiła 38 osób /1 km2. Gmina obejmuje 15 sołectw, na jej terytorium znajduje sie w sumie 28 miejscowości
Sołectwa
 
Damnica
Damno
Bobrowniki
Karżniczka 
Bięcino
Łebień
Sąborze
Strzyżyno
Zagórzyca
Mianowice
Wielogłowy
Święcichowo
Dąbrówka
Domaradz
Stara Dąbrowa
Świtały
Łojewo